Gaszenie ognia ogniem

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę wiąże się w pomieszczeniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne żyć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne istnieć użyta, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co przesuwa się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest kilka aktywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poświęca się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kieruje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna że istnieć rzadko wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie pozytywne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie dużo funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która opisywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.