Gaszenie pozaru basem

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy przecież z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma też czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania i na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto również dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana istnieje ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym daleko skuteczne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również ukazuje się pomocna, jednak jedynie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne stanowić kojarzona na naturalnych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kojarzy się i w pomieszczeniach, w jakich potrafi ona doprowadzić poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się również z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.