Obowiazek kasy fiskalnej u fryzjera

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a także do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

https://neoproduct.eu/cz/varikosette-efektivni-zpusob-jak-krasne-a-hladke-nohy-bez-krecovych-zil/

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są lecz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w istota § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać wykonane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione towary ma żyć zjadana w euro, w czasie jak wartość sprzedaży będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.