Wybuch metanu darkov

Górnictwo w swym świata jest najwłaściwsze na całkowitym świecie, a jeszcze mimo metanowych pokładów węgla najbezpieczniejszym. Bezpieczeństwo osiągnięto przez użycie różnorodnych metody oraz zabezpieczeń, dzięki którym ograniczamy możliwość zapalenia się czy wybuchu metanu.

Chcąc uniknąć wybuchu metanu, minimalizujemy występowanie czynników go zapalających, których bycie możemy ograniczyć poprzez wdrożenie odpowiednich urządzeń. Na dole kopalni czy do ściany lub do przodka pragnie być spowodowany prąd zasilający kombajny i przenośniki transportujące urobek. To odpowiednio na koniec wytworzenia się iskrzenia uszkodzonych kabli, czy wytworzenie się łuku elektrycznego, trafia do zapalenia i wybuchu metanu. Dlatego jeszcze we pełnych urządzeniach elektrycznych stosowana jest typowa ochrona przeciwwybuchowa (explosion protection). Dzięki takiej ochronie branej w tych wszelkich urządzeniach i instytucjach minimalizujemy przedostanie się potencjału elektrycznego do centra metanowego dzięki czemu w razie awarii nie przybędzie do tragedii. Górnicy elektrycy siedzący na działki kopalni są specjalnie szkoleni z obszaru ochrony przeciwwybuchowej i ognioszczelności tak, żebym umieli oni bezpiecznie dla siebie a innych ludzi dołowych prowadzić własną działalność. Każdy elektryk dołowy raz na pięć lat musi liczyć start w takim szkoleniu zakończonym egzaminem, dzięki dlaczego jego wiedza zostanie odświeżona oraz pozna się z nowymi wzorami i środkami osiągnięci ognioszczelności i przeciwwybuchowości. Ochrona przeciwwybuchowa i ognioszczelność jest więc ważnym elementem stosowanym na każdej kopalni, dzięki czemu minimalizowane stanowi zagrożenie wybuchem metanu.